Portal wiedzy o ryzyku
  • PL
  • EN
Ryzyka, o największym wpływie na przedsiębiorstwo
Wahania kursów walutowych
Problemy z płynnością
Opóźnienia płatności kontrahentów
Spadek popytu

WITAMY w portalu wiedzy o ryzyku!

Misją portalu jest przyczynianie się do kształtowania rozwiązań służących zapewnieniu odporności instytucji różnych klas wielkości na działanie ryzyka.  W tym w szczególności ryzyka związanego z rosnącą złożonością.

W ramach tak sformułowanej misji realizowane są następujące cele:

 

- prezentacja publikacji na temat ryzyka i złożoności;

 

- proponowanie rozwiązań w zakresie wczesnego ostrzegania, dynamiki, i kontroli ryzyka,


- inspiracje przy poszukiwaniu rozwiązań dotyczących postępowania z ryzykiem.

Przedmiotem uszczegółowionych analiz są przyczyny, przebieg, konsekwencje kryzysu, którego początki sięgają sierpnia 2007 roku.

Aktualności / Najnowsze publikacje ...

http://www.cms.com.pl

Misją portalu jest przyczynianie się do kształtowania rozwiązań służących zapewnieniu odporności przedsiębiorstwa na działanie ryzyka.